Vendosja e çmimeve kushtëzohet gjithmonë nga grada e vështirësisë, dega profesionale, kuptueshmëria si dhe shpejtësia e kryerjes së porosisë. Një përllogaritje e përafërt, se si mund të variojë cdo çmim për një rrjesht normë, e gjeni në tabelën më poshtë. Ju lutem për mirëkuptim tuaj, nëse për këtë arsye ju këtu nuk do të gjeni një listë çmimesh të detajuar.

 

     Shërbimi

          Çmimi

 

 

     Përkthim standart me shkrim

          1,00 €

 

 

     Përkthim profesional me shkrim

          1,20 €

   

     Korrigjim/Lektorat

          25 €/ora e lartë

 

 

     Përkthim me gojë

          50 €/ora e lartë

 


  • Të gjitha çmimeve iu shtohet TVSH-ja ligjore.
  • Çmimi bazë krijohet nga rrjeshti normë i tekstit të përkthyer. Një rrjesht normë përmban 55 shenja karaktere (shenja të shtypura dhe boshe).
  • Tarifa minimale fikse për cdo porosi është 15,00 €.
  • Për vërtetimin e çdo dokumenti të përkthyer llogariten 5,00 €.
  • Të dhënat tuaja trajtohen në mënyrë të rreptë konfidenciale.
  • Zbritja e çmimit si dhe tarifat fikse janë të mundshme. Në bazë të të dhënave tuaja unë me kënaqësi mund të krijoj për ju një ofertë pa pagesë dhe jodetyruese.